Kirjasuositus: The ETF Book

The ETF Book:
All You Need to Know About Exchange-Traded Funds

Richard Ferri
Wiley (2007)

The ETF Book on hyvä perusteos pörssilistatuista indeksiosuusrahastoista (ETF). Kirjassa käydään läpi ETF:t aivan perusteista alkaen, esitellään ETF-sijoittamisen plussat ja miinukset sekä käydään läpi ETF-tuotteiden koko kirjo. Viimeinen osa kirjasta käsittelee sijoitussalkun rakentamista ja sijoitusstrategioita indeksiosuusrahastoja hyödyntäen. Kirja on kirjoitettu helppolukuisella yleiskielellä, eikä edellytä lukijalta aikaisempaa tietämystä ETF-tuotteista.

  28.08.2009 , Jouni   , Kirja-arviot,

Sattuman kauppaa Wall Streetillä


Sattuman kauppaa Wall Streetillä
Burton G. Malkiel
Talentum (2008)
>> Tilaa tämä kirja BookPlus kirjakaupasta

Burton Malkielin sijoituskirjallisuuden klassikoihin kuuluva A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing on vihdoin saatavana myös suomeksi. Ensimmäinen painos kirjasta julkaistiin jo vuonna 1973. Suomennettu versio on täysin ajanmukaistettu kirjan yhdeksäs laitos, joka sisältää mm. kokonaan uuden luvun sijoittajien käyttäytymisestä.

Kirjoittaja on Princetonin yliopiston taloustieteen professori. Teos ei kuitenkaan kangistu akateemisiin kaavoihin, vaan on erinomaisesti kirjoitettu ja sisältää runsaasti käytännönläheistä sijoitusopastusta. Kuten professori Jarmo Leppiniemi suomenkielisen painoksen esipuheessa toteaa, kirja pyrkii vastaamaan kysymykseen ”kuinka rikastua hitaasti mutta varmasti”. Jos olet päättänyt lukea vain yhden sijoituskirjan, lue tämä.

  26.08.2009 , Jouni   , Kirja-arviot,

Kirjasuositus: Osakekeissien pauloissa


Osakekeissien pauloissa
Intohimona analyysi
Jussi Hyöty
Talentum (2006)
>> Tilaa tämä kirja BookPlus kirjakaupasta

Pitkän analyytikkokokemuksen omaava DI, KTL, lääketieteen yo Jussi Hyöty tutustuttaa seitsemän osakekeissin ja lukuisten esimerkkien kautta lukijan osakeanalyysin saloihin. Teoksessa käydään läpi osakemarkkinan toimintaa, rahoitusanalyysiä, tilinpäätösanalyysiä, pääoman tuottovaatimuksia, yhtiöiden voitonjakoa sekä erilaisia arvonmääritysmalleja.

Aihepiirin laajuudesta johtuen asiat esitetään melko tiiviisti. Kirja on käytännönläheisin osakeanalyysistä suomeksi kirjoitettu teos ja soveltuu parhaiten jo osakkeisiin perehtyneelle sijoittajalle syventäväksi materiaaliksi.

  24.08.2009 , Jouni   , Kirja-arviot,

Kirjasuositus: Satunnaisuuden hämäämä


Satunnaisuuden hämäämä
Nassim Nicholas Taleb
Terra Cognita (2008)
>> Tilaa tämä kirja BookPlus kirjakaupasta

Satunnaisuuden hämäämä käsittelee ehkä vähäisimmälle huomiolle jäävää tekijää taloudessa ja elämässä yleensä, sattuman vaikutusta. Kirjoittaja tohtori Nassim Nicholas Taleb kuvailee itseään esseistiksi ja matemaattiseksi traderiksi. Hän toimii myös professorina New York Universityssa. Ensimmäisen painoksen julkaisun jälkeen Financial Times valitsi kirjan ’yhdeksi vuoden parhaista talouskirjoista’, ja teos on käännetty yli 20 kielelle.

Kirjoittajan mukaan sattuman vaikutus säännönmukaisesti aliarvioidaan. Kognitiiviset harhat saavat ihmiset käyttämään peukalosääntöjä ja näkemään syy-seuraus -suhteita sielläkin missä niitä ei ole. Pelkkä onni sotketaan helposti osaamiseen ja epäonni epäpätevyyteen. Taleb mainitseekin motokseen niiden kiusaamisen, jotka ottavat itsensä ja osaamisensa liian vakavasti. Kirjoittaja on aito persoonallisuus, ja hänen tyylistään joko pitää tai sitten ei. Hänellä on kuitenkin taito muuttaa monimutkaisetkin teoriat viihdyttäviksi tarinoiksi, mikä tekee kirjasta helposti lähestyttävän kaikille lukijoille.

Kirjoittajalta on suomeksi ilmestynyt myös Musta joutsen, joka käsittelee erittäin epätodennäköisten tapahtumien vaikutusta.

  23.08.2009 , Jouni   , Kirja-arviot,

1 ... 28 29 30 31 33 35 36 37 38

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Haku

Viestit