Takuueläkettä voi hakea helmikuun alusta alkaen

Linkki: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230810102229HN?OpenDocument

Laki takuueläkkeestä tulee voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä voit hakea Kelasta helmikuusta alkaen.

Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon nykyisestä reilusta 500 eurosta kuukaudessa. Takuueläkkeen saa arviolta 120 000 eläkeläistä. Se on vajaat 10 % kaikista eläkkeensaajista.

Takuueläkettä voidaan maksaa pienen eläkkeen saajalle, jos kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 687,74 e/kk. Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta sen määrään.

Lue lisää hakemisesta Kelan sivuilta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230810102229HN?OpenDocument

Korvamerkit: eläke
  25.01.2011 , Jouni   , Yleistä,

Talletussuoja nousi 100.000 euroon

Linkki: http://www.talletussuojarahasto.fi

Pankkitalletuksia suojaava talletussuoja nousi vuodenvaihteessa 100.000 euroon (aikaisemmin 50.000). Talletussuojarahasto (www.talletussuojarahasto.fi) turvaa asiakkaan saatavat pankin maksukyvyttömyystilanteessa.

Kaikki Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit kuuluvat Talletussuojarahastoon. Talletussuoja on pankkikohtainen, joten tallettaja voi jakaa varat useaan pankkiin ja saa näin jokaista pankkia kohti 100.000 euron talletussuojan. Suojan piirissä ovat kaikki tallettajat valtiota, muita luottolaitoksia ja maksukyvyttömän luottolaitoksen konserniin kuuluvia yhtiöitä lukuun ottamatta. Talletussuoja koskee siis myös yrityksiä ja yhteisöjä.

Suomalainen talletussuoja koskee vain suomalaisia pankkeja. Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivuliikkeen talletukset kuuluvat emopankin kotivaltion talletussuojaan. EU:n alueella talletussuoja on kuitenkin aina mainittu 100.000 euroa.

Korvamerkit: talletussuoja
  24.01.2011 , Jouni   , Yleistä, Ajankohtaista,

Maksupalvelulaki muutti kortinhaltijan vastuuta väärinkäytöksistä

KÄYTÄ MAKSUKORTTIASI HUOLELLISESTI

Toukokuun alusta 2010 voimaan tullut maksupalvelulaki muutti kortinhaltijan vastuuta anastetun kortin oikeudettomasta käytöstä. Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan on vuonna 2010 tullut paljon tiedusteluja ja valituksia maksukorttiasioissa.

Kortinhaltijan vastuulle voi jäädä koko aiheutunut vahinko vain, jos hänen katsotaan toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Muussa tapauksessa vastuu rajoittuu enintään 150 euroon.

Huolellisesti toiminut kortinhaltija ei vastaa vahingosta lainkaan. Kortinhaltijan vastuu kortin käytöstä lakkaa viimeistään, kun katoamisilmoitus on tehty pankkiin tai pankin ilmoittamalle taholle. Laissa on myös korostettu kortinhaltijan velvollisuutta huolehtia maksuvälineestä ja tunnusluvusta sovittujen korttiehtojen edellyttämällä tavalla sekä tehdä katoamisilmoitus ilman aiheetonta viivytystä.

Pankkilautakunta on antanut neljä ensimmäistä ratkaisusuositusta, joissa se on arvioinut maksukortin oikeudettoman käytön vastuunjakoa maksupalvelulain mukaan.

Lähde ja lisätietoja: http://www.vakuutusneuvonta.fi/

  13.01.2011 , Jouni   , Ajankohtaista,

Opas huoneistoremonttien ilmoitusvelvollisuudesta ja käsittelymaksuista

Huoneistoremonttien ilmoitusvelvollisuudesta ja niiden käsittelymaksuista on ilmestynyt uuden asunto-osakeyhtiölain mukainen opas. Oppaan kirjoittamiseen ryhdyttiin oikeusministeri Tuija Braxin aloitteesta.

Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää taloyhtiöiden osakkaita koskeva ilmoituskäytäntö. Oppaan ovat laatineet yhteistyössä oikeusministeriö, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Kuluttajaliitto.

Oppaassa annetaan ohjeet mm. siihen, mistä remonteista pitää ilmoittaa, mistä ilmoituksista taloyhtiö saa periä maksuja, kuka päättää osakkaalta perittävistä maksuista, keneltä maksut peritään sekä miten yksittäisen ilmoituksen käsittelykulut on määriteltävä.

Oppaan voi ladata Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton verkkosivuilta.

Korvamerkit: asuntosijoittaminen
  06.01.2011 , Jouni   , Linkkejä, Ajankohtaista, Asuntosijoittaminen,

1 ... 19 20 21 22 24 26 27 28 29 ... 38

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Haku

Viestit