« knowledge@whartonInvestori suosittelee: korkokäyrä suhdanteiden tulkkina »

Uusi opas tarjoaa perus- ja vertailutietoa oikeusturvavakuutuksista

Uusi opas tarjoaa perus- ja vertailutietoa oikeusturvavakuutuksista

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn laatima uusi opas sisältää yleistä tietoa oikeusturvavakuutuksista. Mukana on myös vertailuosa, jossa tarkastellaan vakuutusyhtiöiden tarjoamia yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksia muun muassa hintojen, enimmäiskorvausmäärien, omavastuiden sekä keskeisten rajoitusehtojen osalta.

Vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja

Vakuutusyhtiöt tarjoavat oikeusturvavakuutusta kotivakuutuksen liitännäisvakuutuksena. Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksista korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuteen vietävissä asioissa. Korvattavaksi voivat tulla ainoastaan vakuutetun yksityiselämää koskevat asiat.

Tyypillisiä oikeusturvavakuutuksesta korvattavia asioita ovat esimerkiksi asuntokauppaan liittyvät riitaisuudet. Korvauspiirin ulkopuolelle suljettuja asioita ovat muun muassa työhön ja ansiotoimintaan liittyvät jutut, avioerot ja niihin liittyvät varallisuusriidat sekä valtaosa rikosasioista.

Hinnoissa ja omavastuissa eroja

Oikeusturvavakuutuksissa vakuutusmaksun osuus vaihtelee yhtiöittäin. Turvan laajuus vaikuttaa hintaan. Vertailussa hinnat vaihtelivat 19 € – 107 € välillä. Myös vakuutusmäärät, joilla tarkoitetaan tapahtumakohtaisia enimmäiskorvausmääriä vaihtelevat yhtiöittäin. Yleisin vakuutusmäärä on 8 500 €. Markkinoilla on myös laajennettuja vakuutuksia, joissa yleisin vakuutusmäärä on 17 000 €. Omavastuun määrä vaihtelee eri yhtiöissä ja vakuutustuotteissa 15 prosentista 25 prosenttiin.

Vakuutuksen voimassaoloajalla suuri merkitys

Oikeusturvavakuutuksen lähtökohtana on, että vakuutuksesta korvataan ainoastaan sen voimassaoloaikana sattuneita tapahtumia. Uusi vakuutus on syytä saattaa voimaan heti vanhan vakuutuksen päättymisestä.

Tutustu oppaaseen FINE:n sivuilla:
http://www.fine.fi/userfiles/file/Perustietoa_oikeusturvavakuutuksista.pdf

  19.08.2013 , Jouni   , Linkkejä, Työkaluja, Ajankohtaista,

No feedback yet

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

« knowledge@whartonInvestori suosittelee: korkokäyrä suhdanteiden tulkkina »

Uusi opas tarjoaa perus- ja vertailutietoa oikeusturvavakuutuksista