« Gordon Gekko teki sen taasTime: vuoden 2010 parhaat verkkopalvelut »

FIVA: indeksilainojen markkinointimateriaali parantunut

FIVA: indeksilainojen markkinointimateriaali parantunut

Finanssivalvonnan (Fiva) keväällä 2010 tekemän tarkastuksen perusteella indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaalien laatu on parantunut verrattuna Rahoitustarkastuksen vuonna 2008 suorittaman tarkastuksen tuloksiin.

Fivan tarkastus kohdistui Suomessa kesä–joulukuun 2009 aikana liikkeeseenlaskettujen ja markkinoitujen indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaaleihin.

Tarkastusajankohtana näitä tuotteita olivat liikkeeseenlaskeneet tai markkinoineet yhteensä 17 yhtiötä. Muutamalla yhtiöllä oli puutteita markkinointimateriaalissaan ja/tai internetsivustoillaan. Muut havainnot olivat lievempiä, ja niiden korjaaminen edellyttää täsmennystä materiaaliin.

Fiva korostaa erityisesti riskien selkeää ja ymmärrettävää esittämistä markkinointimateriaaleissa. Lähes kaikissa markkinointiesitteissä tuotiin tuotteisiin liittyviä riskejä esille, mutta niiden selkeässä ja ymmärrettävässä esittämisessä oli puutteita. Muutamaa tuotetta markkinoitiin rajoitetulla riskillä, vaikka näissä tuotteissa ei sijoitettua pääomaa tuotteen ehtojen mukaan tietyissä tilanteissa palauteta tai se voidaan kokonaan menettää kohde-etuuden kehityksen vuoksi. Lisäksi muutaman toimijan internetsivustoilla, joilla kerrottiin yleistä tietoa tuotteista, ei mainittu näihin tuotteisiin liittyviä riskejä.

Fiva lähetti tarkastuksen kohteena olleille yhtiöille kirjeen ja edellytti yhtiöitä kertomaan niistä toimista, joihin ne ovat ryhtyneet Fivan tarkastushavaintojen perusteella.

Muita indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinoijia ja liikkeeseenlaskijoita Fiva kehottaa varmistumaan, että markkinointiaineisto on asianmukaista ja sijoittajien näkökulmasta selkeää ja ymmärrettävää.

Lue koko tiedote: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/43_2010.aspx

  21.09.2010 , Jouni   , Yleistä,

No feedback yet

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

« Gordon Gekko teki sen taasTime: vuoden 2010 parhaat verkkopalvelut »

FIVA: indeksilainojen markkinointimateriaali parantunut