Tag: "sis_piiri"

Kun sisäpiiri myy voimakkaasti, myy sinäkin

4. Osakesijoittaminen

Pörssiyhtiön johtaja-omistajilla on hyvä käsitys yrityksen tulevaisuuden näkymistä ja pääsy kaikkeen tietoon. Jos he myyvät voimakkaasti osakkeitaan - myy sinäkin. Sama pätee myös listautumisanteihin, jos kerätystä pääomasta merkittävä osa menee suoraan entisille omistajille, eikä yhtiön käyttöön.

NetSire-palvelu tarjoaa tietoa yhtiöiden sisäpiirirekistereistä. Rekisteri sisältää tiedot kaikista NetSiressä nähtävillä olevien organisaatioiden ilmoitusvelvollisista ja kytkettävistä sekä näiden omistusmuutoksista.

Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä sekä muilla arvopaperimarkkinalaissa mainituilla yhteisöillä on velvollisuus pitää sisäpiirirekisteriä, ja jokaisella on oikeus tutustua näihin sisäpiirin omistusta koskeviin rekistereihin.

Siirry NetSireen

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.