Kategoria: "S, T, U"

Kategoriat: S, T, U, 1. Lyhenteet

Treasury Inflation Protected Securities

Kategoriat: S, T, U , Korvamerkit: sijoitusrahastot

Tracking error –luku kuvaa sijoitustuotteen, esimerkiksi sijoitusrahaston, kykyä seurata vertailuindeksiä. Mitä pienempi tracking error on, sitä tarkemmin sijoitustuotteen tuotto on seurannut indeksiä. Matemaattisesti luku on sijoitustuotteen ja vertailuindeksin tuottoeron keskihajonta. Tracking error –luvun katsotaan myös kuvaavan ns. aktiivista riskiä, poikkeamista indeksistä.

Kategoriat: S, T, U , Korvamerkit: osakkeet

(engl. total return index) - osakeindeksi, johon osakkeiden hintakehityksen lisäksi on laskettu mukaan myös osinkojen vaikutus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Haku

Powered by Investori.com