Kategoria: "S, T, U"

Kategoriat: S, T, U

(engl. technical analysis) - (osakkeen) historiallisen hintakehityksen tutkiminen graafisia tai muita menetelmiä käyttäen tulevaisuuden ennustamiseksi (vrt. fundamenttianalyysi)

Kategoriat: S, T, U, 1. Lyhenteet , Korvamerkit: sijoitusrahastot

TER-luku (Total Expense Ratio) kertoo sijoitusrahaston perimien kokonaiskulujen prosenttiosuuden tarkastelujakson suurimmasta rahastopääomasta (joskus käytetään keskimääräistä pääomaa). TER-luku sisältää hallinnointi-, säilytys- ja palkkiokulut, mutta ei kaupankäyntikustannuksia. Myöskään merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä muut mahdolliset sijoittajan suoraan maksamat kulut eivät sisälly TER-lukuun.

Kategoriat: S, T, U

(engl. futures contract) - (velvoittava) sitoumus ostaa tai myydä kohde-etuus tiettynä aikana ennalta sovittuun hintaan

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Haku

Powered by Investori.com