Kategoriat: V, W, X, Y, Z

(engl. annual report) - vuosikertomus on pörssiyhtiölle sijoittajasuhdetoiminnan väline. Se muodostuu käytännössä yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä sekä vapaamuotoisesta osasta, jossa esitellään yhtiötä ja sen toimintaa.

(weighted average cost of capital) – pääoman keskimääräinen kustannus

Kategoriat: V, W, X, Y, Z

(engl. warrant) - Arvopaperi, joka vastaa taloudelliselta luonteeltaan optioita. Warrantteja on kahta perustyyppiä: osto- ja myyntiwarrantit. Ostowarrantti antaa oikeuden hankkia kohde-etuus ennalta määrättyyn ns. toteutushintaan. Myyntiwarrantti taas antaa oikeuden myydä kohde-etuus toteutushinnalla. Kohde-etuus voi olla osake, valuutta tai esimerkiksi raaka-aine.

Haku

Powered by Investori.com