verotusmenettelylaki

Kategoriat: V, W, X, Y, Z , Korvamerkit: sijoitusrahastot

sijoitusrahaston (tuotto-osuuden) omistajalle maksama voitto-osuus (vrt. osinko)

Kategoriat: V, W, X, Y, Z

(engl. volatility) - Volatiliteetti kuvaa sijoituksen arvonvaihtelun suuruutta, eli riskiä. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suuremmat ovat sijoituksen arvon muutokset. Volatiliteetti ilmoitetaan yleensä prosentteina vuodessa. Matemaattisesti volatiliteetti on sijoituksen tuoton (tai hinnan) keskihajonta.

Haku

Powered by Investori.com