Kategoriat: A, B, C, 1. Lyhenteet

arvopaperimarkkinalaki

Kategoriat: A, B, C

Sijoituspalvelun tarjoajan ja arvopaperinvälittäjän on luokiteltava asiakkaansa ammattimaiseksi, ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan arvopaperimarkkinalain nojalla.

Kategoriat: A, B, C

(engl. annualization) - tuoton muuttaminen vuosituotoksi

1 2 4 6 7 8 9 10 11 ... 96

Haku

Powered by Investori.com