Tag: "p_e"

Osakkeiden tuotto-odotus ja P/E-luvut

4. Osakesijoittaminen

Osakekurssien lyhyen aikavälin liikkeitä on mahdoton ennustaa, mutta markkinan P/E-luku (osakkeiden markkina-arvo suhteutettuna yhtiöiden tuloksiin) vaikuttaisi tutkimusten* valossa ennakoivan pitkän aikavälin osaketuottoja.

Kun pörssiyhtiöt ovat kalliita tuloksiin nähden (korkea P/E), on osakesijoitusten seuraavan kymmenen vuoden tuotto-odotus matala, ja päinvastoin. Karkean nyrkkisäännön mukaan osakkeiden odotettu reaalituotto on P/E-luvun käänteisluku.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla pitkän aikavälin keskiarvo P/E-luku on ollut noin 15. Tällöin pitkän aikavälin reaalituotto-odotukseksi saadaan 1/15 eli noin 7 %, mikä onkin varsin osuva arvio keskimäärin toteutuneesta reaalituotosta.

* Campbell, John and Robert J. Shiller. "Valuation Ratios And The Long-Run Stock Market Outlook." The Journal of Portfolio Management, Winter 1998.

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.