Tag: "osakeobligaatio"

Indeksilainoilla mahdollisuus tuottoon rajatulla riskillä

5. Korkosijoitukset

Indeksilainat ovat joukkolainoja, joiden tuotto on sidottu kohde-etuuden, esimerkiksi osakekorin tai -indeksin kehitykseen.

Tavallisimpia indeksilainoja ovat osakeindeksilainat. Osakeindeksilainat mahdollistavat sijoittajan osallistumisen osakemarkkinoiden kehitykseen rajatulla riskillä. Lainaehdot on usein rakennettu siten, että sijoittaja saa laina-ajan päätyttyä takaisin vähintään lainan nimellisarvon. Indeksilainan pääomaturva ei tule ilmaiseksi, vaan sijoittaja joutuu luopumaan osasta tuottoa verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen. Lainan toteutuva tuotto riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja lainaehtojen mukaisen hyvityksen laskutavasta.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa yksi sijoittamisen perussäännöistä: sijoita vain sellaiseen minkä ymmärrät. Indeksilainojen ehdot ovat joskus niin monimutkaisia, että sijoittajan on erittäin vaikea ymmärtää miten tuotto määräytyy ja mikä on realistinen tuotto-odotus. Indeksilaina sopii parhaiten sijoittajalle, joka haluaa osallistua esim. osakemarkkinoiden kehitykseen, mutta ei halua riskeerata sijoitettavaa pääomaa.

Lisätietoa indeksilainoista:

Finanssivalvonta - Indeksilainat

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.