Tag: "lyhyt korko"

Lyhyet ja pitkät korot?

5. Korkosijoitukset

Puhuttaessa lyhyen tai pitkän koron sijoituksista tarkoitetaan oikeastaan lyhyttä tai pitkää laina-aikaa.

Lyhyt korko tarkoittaa yleensä ns. rahamarkkinasijoituksia, jolloin laina-aika on alle 12 kuukautta. Yksityissijoittajalle tarjolla olevat "rahamarkkinasijoitukset" ovat lyhyen koron rahastot ja erilaiset pankkitalletukset. Lyhyen koron sijoitukset soveltuvat lyhytaikaisiksi sijoituksiksi sekä turvasatamaksi korko- ja osakemarkkinoiden riskejä vastaan.

Pitkän koron sijoituksia ovat taas esimerkiksi perinteiset joukkovelkakirjalainat, eli joukkolainat (bondit), ja näihin sijoittavat sijoitusrahastot (laina-aika yli 12 kk). Perinteisessä joukkolainassa sijoittaja lainaa summan ennalta määrätyllä korolla muutamaksi vuodeksi lainanottajalle.

Lue lisää koroista:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/140-korkokayra-suhdannetulkkina

Lyhyen koron rahasto sopii lyhytaikaiseksi sijoitukseksi

5. Korkosijoitukset

Lyhyen koron rahasto sijoittaa varansa rahamarkkinoille, eli alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin. Tavallisia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumukset ja pankkien sijoitustodistukset.

Lyhyen koron rahasto on erittäin matalariskinen. Osa lyhyen koron rahastoista tavoittelee suurempaa tuottoa sijoittamalla myös yritysten velkapapereihin ja osan salkusta pitempiin korkoihin. Näissä riski on luonnollisesti jossakin määrin suurempi. Rahaston sijoitusperiaatteet ja riskiprofiilit selviävät rahastoesitteestä. Koska eri rahastot sijoittavat hyvin saman tyyppisiin kohteisiin, on rahaston perimien palkkioiden vertailu valintatilanteessa erityisen tärkeää.

Lyhyen koron rahastojen sijoitusperiaatteissa on jossakin määrin eroja, jotka voivat vaikuttaa rahaston turvallisuuteen poikkeusoloissa. Tutustu rahaston sääntöihin ja rahastoesitteisiin ennen sijoittamista.

Lyhyen koron rahastoa voi pitää pankkitilin korvikkeena. Toteutuva tuotto on yleensä käyttelytiliä selkeästi parempi, riskit hyvin pienet ja varat nostettavissa tarvittaessa. Parhaiten lyhyen koron rahastot soveltuvat lyhytaikaiseen varojen säilyttämiseen, osakesalkun kaveriksi riskiä pienentämään (sijoittajalle, joka ei ole kiinnostunut pitkistä koroista) ja vararahastoksi yllättäviin menoihin. Rahastoyhtiöt suosittelevat käyttämään lyhyen koron rahastoja kolmen kuukauden pituisista sijoituksista alkaen. Varat voi toki nostaa pois nopeamminkin.

Lyhyen koron rahaston suurin vihollinen on inflaatio. Verojen jälkeinen tuotto ei käytännössä anna riittävää inflaatiosuojaa ja sijoitettujen varojen reaalinen ostovoima pitkässä juoksussa laskee. Tämän takia pelkkä lyhyen koron rahasto ei sovellu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Contact / Help. ©1998 - 2021 Investori.com.