Kategoria: "7. Vältä virheet"

Varo velkaa

7. Vältä virheet

Velkarahan sijoittaminen osakkeisiin ei ole suotavaa. Vaikka velan käyttö vipuaakin sijoittajan omanpääoman tuottoa, kasvattaa se myös riskiä. Runsas velkavivun käyttö ja osakkeiden arvon lasku voi johtaa sijoittajan koko omanpääoman menettämiseen. Pahimmassa tapauksessa epäonninen sijoittaja jää velan puolelle.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Taitava sijoittaja ei velkaa tarvitse ? huonon sijoittajan velka tuhoaa.

- Warren Buffett

Epävarmuus on osakemarkkinoilla normaali olotila

7. Vältä virheet

Osakemarkkinoilla epävarmuus on normaali olotila. Viisas sijoittaja on varovaisimmillaan silloin, kuin markkinoilla vallitsee vain yhden totuuden ajattelu.

Yleensä ajat, jolloin yleinen totuus on, että tietyn toimialan osakkeet voivat mennä vain ylöspäin tai että esimerkiksi vain osakkeisiin kannattaa sijoittaa, ennakoivat tuon aikakauden loppua.

Muista, että suurten voittojen tavoitteluun liittyy aina suuri riski. Kukaan ei osaa ennustaa osakekurssien kehitystä, ja ainoa järkevä ratkaisu epävarmuuden pienentämiseksi on sijoitusten laaja hajautus.

Lue myös: Investori - Pörssiosakkeet

Yksinkertaiset säännöt voivat viedä harhaan

7. Vältä virheet

Tavallisesti sijoittajat käyttävät erilaisia 'oikopolkuja' sijoituskohteiden arviointiin. Sijoituskohteiden erilaiset tunnusluvut, kuten beta, alfa tai P/E, kertovat minkä tyyppisen sijoitussalkun joukko näin valittuja eri kohteita muodostaa. Yksittäinen tunnusluku ei kuitenkaan kerro sijoituskohteen hyvyydestä juuri mitään!

Itseasiassa suurin osa tunnusluvuista on tilastollisia suureita, jotka on luotu hajauttamiseen perustuvaa sijoittamista varten ja niiden käyttö on yhden kohteen arvioinnissa harhaanjohtavaa.

Lue myös: Investori - Sijoitustuotteiden vertailu

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.