Category: "5. Korkosijoitukset"

Indeksilainoilla mahdollisuus tuottoon rajatulla riskillä

5. Korkosijoitukset

Indeksilainat ovat joukkolainoja, joiden tuotto on sidottu kohde-etuuden, esimerkiksi osakekorin tai -indeksin kehitykseen.

Tavallisimpia indeksilainoja ovat osakeindeksilainat. Osakeindeksilainat mahdollistavat sijoittajan osallistumisen osakemarkkinoiden kehitykseen rajatulla riskillä. Lainaehdot on usein rakennettu siten, että sijoittaja saa laina-ajan päätyttyä takaisin vähintään lainan nimellisarvon. Indeksilainan pääomaturva ei tule ilmaiseksi, vaan sijoittaja joutuu luopumaan osasta tuottoa verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen. Lainan toteutuva tuotto riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja lainaehtojen mukaisen hyvityksen laskutavasta.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa yksi sijoittamisen perussäännöistä: sijoita vain sellaiseen minkä ymmärrät. Indeksilainojen ehdot ovat joskus niin monimutkaisia, että sijoittajan on erittäin vaikea ymmärtää miten tuotto määräytyy ja mikä on realistinen tuotto-odotus. Indeksilaina sopii parhaiten sijoittajalle, joka haluaa osallistua esim. osakemarkkinoiden kehitykseen, mutta ei halua riskeerata sijoitettavaa pääomaa.

Lisätietoa indeksilainoista:

Finanssivalvonta - Indeksilainat

Korkosijoittaja: muista tämä riski!

5. Korkosijoitukset

Mahdollisten luottoluokituksen muutosten lisäksi joukkolainojen hintoja jälkimarkkinoilla heiluttelevat korkotason muutokset. Jos markkinakorko nousee, laskevat joukkovelkojen hinnat jälkimarkkinoilla. Korkojen laskiessa joukkovelkojen päivän hinnat taas nousevat. Tätä kutsutaan korkoriskiksi.

Korkoriski on helppo ymmärtää, jos ajattelee sijoittajan aikaisemmin ostaneen lainan, joka maksaa parempaa korkoa kuin uudet markkinoille tulevat lainat. Parempaa korkoa maksavan vanhan lainan tulee olla siis arvokkaampi kuin uusien, joten korkojen laskiessa vanhojen korkopapereiden hinnat nousevat.

Korkotason muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös korkorahastojen päivän arvoihin. Mitä pidemmästä lainasta, ns. 'pidemmistä koroista', on kysymys, sitä suurempi on korkoriski.

Lue myös:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/140-korkokayra-suhdannetulkkina

Älä unohda näitä sijoituksia salkustasi

5. Korkosijoitukset

Joukkovelkakirjalainat, lyhyesti joukkolainat, sopivat lähes jokaisen sijoittajan salkkuun. Korkealaatuiset joukkolainat tarjoavat sijoittajalle pörssiosakkeita tasaisempaa tuottoa ja joukkolainat myös tasoittavat sijoitussalkun kokonaistuottoa, jos ajat sattuvat olemaan osakkeille heikommat.

Joukkolainoihin on helppo sijoittaa suoraan ostamalla laina sen liikkeellelaskijalta, hankkimalla laina jälkimarkkinoilta tai sijoittamalla epäsuorasti korkorahastojen kautta. Korkorahastojen kautta sijoitettaessa sijoittaja joutuu todennäköisesti luopumaan osasta tuottoa, mutta vastapainona hän saa ammattimaisen salkunhoidon, helpon rahaksi muutettavuuden ja mahdollisuuden sijoittaa pieniäkin summia.

Keskeisiä valintaperusteita joukkolainasijoitukselle ovat odotettu korkotuotto, laina-aika, otettu luottoriski ja likviditeetti. Yksinkertaisimmillaan joukkolainat ovat hyvin helppohoitoisia ja helposti ymmärrettäviä sijoituksia. Perinteisessä joukkolainassa sijoittaja lainaa varat ennalta määrätyllä korolla, tavallisesti 2-10 vuodeksi.

Nykyisin joukkolainat ovat yleensä arvo-osuusmuotoisia, ja niitä säilytetään sijoittajan arvo-osuustilillä pörssiosakkeiden tapaan. Lainasta maksettava korko voi olla kiinteä tai muuttuva, mutta se voi olla myös jonkin indeksin kehitykseen sidottu.

Contact / Help. ©1998 - 2020 Investori.com.