Kategoria: "9. Lisävinkkejä"

Vaivaako tappiokammo?

9. Lisävinkkejä, 7. Vältä virheet

Tutkijat ovat havainneet, ettei sijoittajan hyötyfunktio ole symmetrinen tappioiden ja voittojen suhteen. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että 1 000 euron sijoitustappio aiheuttaa enemmän mielipahaa kuin 1 000 euron voitto mielihyvää. Voisi siis sanoa, että sijoittajat haluavat välttää tappioita enemmän kuin tavoitella voittoa.

Sijoittajan suhtautuminen tuoton tavoitteluun ja mahdollisiin sijoitustappioihin on tietenkin yksilöllistä. Tutkimusten mukaan sijoittajat haluavat kuitenkin keskimäärin enemmän välttää tappioita kuin hakea tuottoa. Jotkut ekonomistit käyttävät yksinkertaistettua 2:1 nyrkkisääntöä: euron tappio aiheuttaa kaksinkertaisen mielipahan euron voiton tuomaan mielihyvään verrattuna.

Haitalliseksi tämä tappiokammoksikin kutsuttu taipumus muodostuu, kun se vääristää päätöksentekoa. Pahimmillaan pelko virheellisestä sijoituspäätöksestä ja siitä seuraavasta katumuksesta voi estää sijoittajaa tekemästä mitään päätöksiä. Mielenrauhan säilyttämiseksi suuriakin varoja saatetaan esimerkiksi pitää pankin normaalilla käyttötilillä.

Valitettavasti sijoitusten välttäminen ei kuitenkaan poista riskiä. Rahan pitäminen käteisenä kun on varma tapa hävitä. Esimerkiksi kolmen prosentin inflaatiolla raha menettää puolet ostovoimastaan jo 23 vuodessa. Pelkästään omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen edellyttää jo kohtuullista sijoitustuottoa.

Lue lisää sijoittamisen psykologiasta:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/127-sijoittamisen-psykologiasta

Antaako tuleva tammikuu suuntaa koko vuodelle?

9. Lisävinkkejä

Tammikuussa todennäköisyys osakkeiden kurssinousulle on tilastojen mukaan suurimmillaan, ja myös joulukuu on osakkeille usein hyvin vahva kuukausi. Yhdysvalloissa se on ollut tammikuun veroinen ja viime vuosikymmeninä jopa tuottoisampi. Pitkä suomalainen tilasto näyttää, että joulukuu on vuoden seitsemänneksi tuottoisin kuukausi.

Tämä ns. tammikuu-ilmiö on havaittu lähes kaikissa pörsseissä, myös Helsingissä. Ilmiö liittyy merkittävästi pieniin yhtiöihin, jotka ovat usein laskeneet joulukuussa. Suomalaisessa tutkimuksessa on lähes 30 vuoden aikasarjalla havaittu jopa kolmasosan osakkeiden vuositason tuotosta tulevan lyhyellä ajalla vuodenvaihteen molemmin puolin. Tosin suurimmat erot ovat olleet vanhimmissa tilastoissa.

Tammikuu-ilmiötä selitetään verotukseen ja sijoitussalkkujen raportointiin liittyvillä olettamuksilla. Salkunhoitajat haluavat vähentää salkustaan korkeariskisiä pienyhtiöitä ennen vuodenvaihteen raportointia ja hankkia ne takaisin tammikuussa. Vero-olettamuksen mukaan taas tappiollisia osakkeita myydään joulukuussa verotuksessa vähennyskelpoisten tappioiden realisoimiseksi.

Jotkut uskovat tammikuun kehityksen ennustavan koko pörssivuoden kulun. "As goes January, so goes the year" -- niin kuin tammikuu, siten koko pörssivuosi -- kuuluu sanonta Wall Streetillä. Toistaiseksi ennuste onkin ollut varsin osuva. Esimerkiksi vuodesta 1950 vuoteen 2004 osakeindeksi S&P 500 on noussut 35 kertaa tammikuussa. Noista 35 vuodesta 31 tapauksessa indeksi on kehittynyt positiivisesti myös loppuvuoden osalta.

On hyvä muistaa, että osaketuottojen kuukausivaihtelut ovat vain tilastollisia keskiarvoja, eivät varsinaisia ennusteita. Historiallinen kuukausi-ilmiö voi tulevaisuudessa myös poistua.

Osta osakkeita kun sijoittajat ovat pessimistisiä

9. Lisävinkkejä

Osakekurssit ennakoivat reaalitalouden kehitystä. Laskun pohja on usein jo nähty, kun talousuutiset ovat vielä negatiivisia ja ennustajat povaavat kurssilaskun jatkuvan. Mielenkiinto osakkeita kohtaan on laskenut. Listautumisannit ovat loppuneet. Yhtiöitä poistuu pörssilistalta. Kotitalouksien varat suuntautuvat korkosijoituksiin. Kasvuosakkeiden hinnat ovat laskeneet reippaasti. Sijoittajat odottavat osakemarkkinoilta enää hyvin maltillisia tuottoja.

Kurssikäännettä voi hakea myös 200 päivän liukuvan keskiarvon suunnasta. Laskun katsotaan päättyneen, kun pörssi-indeksin 200 päivän liukuva keskiarvo kääntyy taas nousuun.

Osakemarkkinan nousu syntyy pessimismin aikaan, kasvaa epäilyn vallitessa, kypsyy optimismissa ja kuolee euforiaan. Suurimman pessimismin vallitessa on paras aika ostaa, ja voimakkaimman optimismin aikaan myydä.

- Sir John Templeton

Lue myös: Investori - Liukuvat keskiarvot antavat tukea sijoituspäätöksille

Lisää mestarien oppeja: http://www.investori.com/j/teema-opi-mestareilta

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2019 Investori.com.