Kategoria: "8. Sijoittajan verotus"

Sijoittajan verotus

8. Sijoittajan verotus


Valokuva Investori

Pääsääntöisesti sijoitustoiminnan tuotot, kuten korot, osingot, vuokrat, myyntivoitot sekä sijoitusrahastojen ja -vakuutusten maksamat tuotot, ovat veronalaista pääomatuloa.

Pääomatulon veroprosentti on 30% alle 30.000 euron suuruisille pääomatuloille ja 34% ylimenevälle osalle (verovuonna 2017). Poikkeuksen tästä tekevät lähinnä verovapaaksi säädetyt ns. pienet luovutusvoitot ja osingot, joiden lopullinen verotus on kevyempää.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Lappupasianssi järjestykseen

8. Sijoittajan verotus

Palautettuun veroehdotukseen ei ole enää vuosin voinut liittää kuitteja tai muita tositteita. Verovelvollisen on itse säilytettävä tositteet kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä lukien. Tositteet ja muistiinpanot kannattaakin laittaa hyvään järjestykseen.

Verovelvollisen on pidettävä muistiinpanoja sijoitustoiminnastaan. Muistiinpanoissa tulee olla tiedot omaisuuden hankinta- ja luovutusajankohdista, hankinta- ja luovutushinnoista ja hankintamenoissa osakeantien tai splitien johdosta tapahtuneista muutoksista sekä muut luovutusvoiton verotuksessa tarpeelliset tiedot. Jos omaisuus on arvo-osuusjärjestelmän tai rahastokirjanpidon piirissä, yleensä riittää, että verovelvollinen säilyttää tiliotteet tai raportit, joista mainitut tiedot ilmenevät. Muistiinpanot on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä.

Käytännössä tositteita kannattaa säilyttää pitempäänkin kuin vaaditut kuusi vuotta. Esimerkiksi myyntivoittoa laskettaessa ostokuitit ja mahdolliset myyntitulosta tehtäviin vähennyksiin liittyvät tositteet on syytä säilyttää vielä kuusi vuotta ko. omaisuuden myynnin jälkeen.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.