Category: "2. Sijoitussalkku"

Tehokkailla markkinoilla ei ole ilmaisia lounaita

2. Sijoitussalkku

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on sekä keskeinen että paljon kiistelty sijoitusmarkkinoiden käsite. Tehokkailla markkinoilla sijoituksista osto- ja myyntitarjouksillaan kilpailevat sijoittajat saavat hinnat asettumaan tasolle, joka kuvastaa kaikkea julkista informaatiota.

Koska kaikki käytettävissä oleva tieto on jo sisällytetty hintoihin, eivät markkinahintojen muutokset ole ennakoitavissa. Näin sijoittajat eivät onnistu löytämään markkinoilta ylivoimaisia, siis alihinnoilteluja, sijoituskohteita kuin satunnaisesti. Teorian käytännön seurauksena sijoittajan tulisi markkinoiden voittamisen sijaan tavoitella hyvin hajautetulla ja oman riskinsietokyvyn mukaisella sijoitussalkulla markkinatuottoa mahdollisimman pienin sijoituskuluin.

Käytännössä osakemarkkinat eivät ole kaikkialla, kaikilta osin tai kaiken aikaa tehokkaat. Kuitenkin suuremmat kauppapaikat ovat varsin tehokkaita, eikä ?ilmaisia lounaita? ole. Nyrkkisääntönä: markkina on sitä tehokkaampi, mitä suurempi määrä sijoittajia kilpailee keskenään ja mitä suurempi on kaupankäynnin määrä.

Lue myös: Investori - Sijoittamisen perusteet

Lisätietoa: http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/154-tehokkaat-markkinat-teoria

Tämä seikka ratkaisee sijoitustuottosi

2. Sijoitussalkku

Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää jopa 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena luokkana: lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja pörssiosakkeet. Keskeisin päätöksentekokriteeri allokaatiosta päätettäessä on sijoittajan riskinsietokyky ja sijoitusaika.

Ohjeellisia arvoja osakesijoitusten osuudesta pitkän aikavälin salkussa voidaan antaa seuraavasti: konservatiivinen sijoittaja 25%, riskiä sietävä sijoittaja 40-60% ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90% osakkeita.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Ydinsalkku ja satelliitit

2. Sijoitussalkku

Kaikki sijoittajat eivät halua noudattaa osta-ja-pidä –strategiaa. Henkilökohtaisten sijoitusten hallinta on alue, jolla halutaan tehdä omia päätöksiä ja ehkä kokeilla onneakin. Omaan aktiiviseen sijoittamiseen liittyviä riskejä voi hallita jakamalla sijoitussalkun kahteen osaan: passiivisesti hoidettuun ytimeen ja aktiivisesti hallinnoituihin satelliitti-sijoituksiin.

Salkun ytimen tulisi muodostua erittäin laajasti hajautetuista korko-, osake- ja rahastosijoituksista, joilla on hyvin edullinen palkkiorakenne (esimerkiksi indeksirahastot ja ETF:t). Tämän ytimen – joka muodostaa vähintään puolet sijoitussalkusta – lisäksi sijoittaja voi valita erikoisempia sijoituksia oman riskinottohalun mukaan.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Contact / Help. ©1998 - 2019 Investori.com.