Kategoria: "2. Sijoitussalkku"

Tämä seikka ratkaisee sijoitustuottosi

2. Sijoitussalkku

Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää jopa 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena luokkana: lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja pörssiosakkeet. Keskeisin päätöksentekokriteeri allokaatiosta päätettäessä on sijoittajan riskinsietokyky ja sijoitusaika.

Ohjeellisia arvoja osakesijoitusten osuudesta pitkän aikavälin salkussa voidaan antaa seuraavasti: konservatiivinen sijoittaja 25%, riskiä sietävä sijoittaja 40-60% ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90% osakkeita.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Ydinsalkku ja satelliitit

2. Sijoitussalkku

Kaikki sijoittajat eivät halua noudattaa osta-ja-pidä –strategiaa. Henkilökohtaisten sijoitusten hallinta on alue, jolla halutaan tehdä omia päätöksiä ja ehkä kokeilla onneakin. Omaan aktiiviseen sijoittamiseen liittyviä riskejä voi hallita jakamalla sijoitussalkun kahteen osaan: passiivisesti hoidettuun ytimeen ja aktiivisesti hallinnoituihin satelliitti-sijoituksiin.

Salkun ytimen tulisi muodostua erittäin laajasti hajautetuista korko-, osake- ja rahastosijoituksista, joilla on hyvin edullinen palkkiorakenne (esimerkiksi indeksirahastot ja ETF:t). Tämän ytimen – joka muodostaa vähintään puolet sijoitussalkusta – lisäksi sijoittaja voi valita erikoisempia sijoituksia oman riskinottohalun mukaan.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Osakesijoittaja: muista tämä!

2. Sijoitussalkku

Tutkimusten mukaan pörssiosakkeet tarjoavat muita arvopaperisijoituksia paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Koska osakkeet voivat kuitenkin lyhyellä aikavälillä menettää huomattavasti arvoaan, on sijoittajan syytä sijoittaa osa varoistaan korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumentit tarjoavat sijoitussalkulle suojaa arvon alentumista vastaan, kun taas osuus osakkeissa tarjoaa mahdollisuuden hyvään arvon nousuun.

Osakkeissa pitkä sijoitusaika tulee ottaa vakavasti. Professori Jeremy J. Siegel on kirjassaan Stocks for the Long Run tutkinut Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin sijoitustuottoja. Historiaan sopii ajanjaksoja, joissa osakkeiden reaalituotto on vielä kymmenenkin pitovuoden jälkeen negatiivinen. Tilastojen valossa valtion joukkovelkakirjat voittavat osakkeiden tuoton karkeasti 30 % todennäköisyydellä viiden vuoden sijoitusajalla ja vielä 20 % todennäköisyydellä kymmenen vuoden sijoitusajalla.

Lue myös: Investori - Sijoitusriski ei ole pelkkää miinusta

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.