Kategoria: "2. Sijoitussalkku"

Kolmen tilin malli

2. Sijoitussalkku

Yhdysvalloissa useat sijoitusneuvojat neuvovat asiakkaitaan ajattelemaan säästöjä kolmena eri kokonaisuutena: turvaavat sijoitukset, kasvusijoitukset ja varat, joita säästetään henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kolmen tilin malli on kätevä apu säästämisen suunnittelussa.

Tämä ’kolmen tilin’ malli toimii seuraavasti: Turvaavien sijoitusten tavoitteena on tarjota säästäjälle pääoman turva sekä kohtuullinen tuotto. Tähän ryhmään sopivia sijoituksia ovat korkean luottoluokituksen joukkovelkakirjat ja näihin sijoittavat sijoitusrahastot sekä muut vastaavat tuotteet. Jotkut sijoittajat laskevat tähän ryhmään myös konservatiiviset osakesijoitukset esimerkiksi arvo-osakkeisiin. Kasvutilin tavoitteena on pääoman kasvu, eli korkea tuotto. Sopivia sijoituksia ovat pörssiosakkeet, osakerahastot ja muut vastaavat aggressiivisemmat sijoitukset. Kolmannen tilin, sijoittajan henkilökohtaisen tavoitetilin, päämääränä on tarjota varoja kulutukseen ja kestokulutushyödykkeiden hankintaan. Varat sijoitetaan turvallisesti tulevan hankinnan ajankohta huomioiden.

Mallin ideana on jakaa säästettävä summa tasan kunkin tilin kesken. Tämän lisäksi kasvutilin tuottoa siirretään vuosittain turvaaviin sijoituksiin ja henkilökohtaisten tavoitteiden tilille. Tarkoituksena on, että säästäjä saa nostaa varoja vain tavoitetililtään nauttien sekä säästämisestä että osasta kasvutilin tuotosta.

Kasvutilin pääoman ja turvaavien sijoitusten annetaan kasvaa eläkeikään tai haluttaessa vieläkin pidemmälle. Kolmen tilin mallissa yhdistyvät hyvin riskien hallinta, pitkäaikaissäästäminen ja omien tavoitteiden toteuttaminen. Sitä soveltaen jokaisen on helppo tehdä itselleen sopiva säästösuunnitelma, joka vastaa omaan riskinottohaluun, säästömieltymyksiin ja varojen käyttötarpeisiin.

Lue lisää sijoitussuunnitelmasta:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/121-sijoitussuunnitelma

Tehokkailla markkinoilla ei ole ilmaisia lounaita

2. Sijoitussalkku

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on sekä keskeinen että paljon kiistelty sijoitusmarkkinoiden käsite. Tehokkailla markkinoilla sijoituksista osto- ja myyntitarjouksillaan kilpailevat sijoittajat saavat hinnat asettumaan tasolle, joka kuvastaa kaikkea julkista informaatiota.

Koska kaikki käytettävissä oleva tieto on jo sisällytetty hintoihin, eivät markkinahintojen muutokset ole ennakoitavissa. Näin sijoittajat eivät onnistu löytämään markkinoilta ylivoimaisia, siis alihinnoilteluja, sijoituskohteita kuin satunnaisesti. Teorian käytännön seurauksena sijoittajan tulisi markkinoiden voittamisen sijaan tavoitella hyvin hajautetulla ja oman riskinsietokyvyn mukaisella sijoitussalkulla markkinatuottoa mahdollisimman pienin sijoituskuluin.

Käytännössä osakemarkkinat eivät ole kaikkialla, kaikilta osin tai kaiken aikaa tehokkaat. Kuitenkin suuremmat kauppapaikat ovat varsin tehokkaita, eikä ?ilmaisia lounaita? ole. Nyrkkisääntönä: markkina on sitä tehokkaampi, mitä suurempi määrä sijoittajia kilpailee keskenään ja mitä suurempi on kaupankäynnin määrä.

Lue myös: Investori - Sijoittamisen perusteet

Lisätietoa: http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/154-tehokkaat-markkinat-teoria

Tämä seikka ratkaisee sijoitustuottosi

2. Sijoitussalkku

Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää jopa 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena luokkana: lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja pörssiosakkeet. Keskeisin päätöksentekokriteeri allokaatiosta päätettäessä on sijoittajan riskinsietokyky ja sijoitusaika.

Ohjeellisia arvoja osakesijoitusten osuudesta pitkän aikavälin salkussa voidaan antaa seuraavasti: konservatiivinen sijoittaja 25%, riskiä sietävä sijoittaja 40-60% ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90% osakkeita.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2017 Investori.com.