Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Category: "4. Osakesijoittaminen" - Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Category: "4. Osakesijoittaminen"

Pysy osakkeissa myös epävarmassa tilanteessa

4. Osakesijoittaminen

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Osakemarkkinoilla epävarmuus on enemmän tai vähemmän normaali olotila. On hyvin tavallista, että sijoittajien näköpiirissä on aina joitakin epävarmuustekijöitä, jotka markkinat hyvin nopeasti hinnoittelevat osakekursseihin.

Osakesijoittajat inhoavat epävarmuutta. Monet ovatkin halukkaita sijoittamaan osakkeisiin vain, jos markkinoilla ei vaikuttaisi olevan suurempia epävarmuustekijöitä. Historia on kuitenkin osoittanut, että usein juuri epävarmat ajat ovat jälkikäteen osoittautuneet osakkeille edullisiksi, ja varovainen pitäisi itse asiassa olla silloin, kun kaikki näyttää liiankin aurinkoiselta.

Osakemarkkinoille on tyypillistä, että melkoinen osa pitkän aikavälin tuotosta syntyy nopeissa kurssiliikkeissä. Sijoittaja joka yrittää ennakoida markkinaliikkeitä ? siirtyy osakkeista käteiseen ja takaisin ? menettää helposti nuo nopeat kurssiliikkeet ja hänen sijoitustuottonsa jää heikoksi.

Osakemarkkinat palkitsevat usein avokätisesti myös epävarmassa tilanteessa markkinoilla pysyneen sijoittajan. Epävarmuus onkin pitkän aikavälin osakesijoittajan ystävä. Juuri kurssikehitykseen liittyvä riski takaa sen, että osakkeille on lupa odottaa korkosijoituksia parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoittajan on kuitenkin syytä pitää oman sijoitussalkkunsa riskitaso sellaisena, että sen kanssa selviää heikompienkin aikojen yli.

Lue myös: Investori - Pörssisyklin yhdeksän vaihetta

Kun sisäpiiri myy voimakkaasti, myy sinäkin

4. Osakesijoittaminen

Pörssiyhtiön johtaja-omistajilla on hyvä käsitys yrityksen tulevaisuuden näkymistä ja pääsy kaikkeen tietoon. Jos he myyvät voimakkaasti osakkeitaan - myy sinäkin. Sama pätee myös listautumisanteihin, jos kerätystä pääomasta merkittävä osa menee suoraan entisille omistajille, eikä yhtiön käyttöön.

NetSire-palvelu tarjoaa tietoa yhtiöiden sisäpiirirekistereistä. Rekisteri sisältää tiedot kaikista NetSiressä nähtävillä olevien organisaatioiden ilmoitusvelvollisista ja kytkettävistä sekä näiden omistusmuutoksista.

Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä sekä muilla arvopaperimarkkinalaissa mainituilla yhteisöillä on velvollisuus pitää sisäpiirirekisteriä, ja jokaisella on oikeus tutustua näihin sisäpiirin omistusta koskeviin rekistereihin.

Siirry NetSireen

Osinko

4. Osakesijoittaminen

Osingon maksu on osakeyhtiön voitonjakoa omistajille. Osinkoa voidaan maksaa vain viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ja vain yhtiön voitonjakokelpoisesta tuloksesta, tai aikaisempien vuosien jakamattomasta voitosta.

Pörssiyhtiön osinkoon on oikeutettu se osakas, joka on merkitty yhtiön omistajarekisteriin ns. täsmäytyspäivänä. Osingonjaosta ja täsmäytyspäivästä päättää yhtiökokous. Käytännössä osingon saa, kun ostaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Osinko maksetaan noin viikon kuluessa täsmäytyspäivästä osakkaan pankkitilille, ellei yhtiökokous ole päättänyt poikkeavasta menettelystä.

Lue lisää osingosta:
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/149-osingoilla-on-merkitystae

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.