Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Category: "4. Osakesijoittaminen" - Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Category: "4. Osakesijoittaminen"

Sopulit markkinoilla

4. Osakesijoittaminen

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Lyhyellä aikavälillä osakkeiden hintoihin vaikuttavat ennen kaikkea sijoittajien odotukset. Aika-ajoin sijoittajien kilpailevat osto- ja myyntitarjoukset ajavat kurssit tasoille, jotka eivät vaikuta pörssiyhtiöiden fundamentteja tarkastellen oikeutetuilta. Markkinoilla on taipumus ylilyönteihin.

Kurssit nousevat pörssihuumassa enemmän kuin olisi perusteltua ja vastaavasti lasku vie ne syvemmälle kuin yhtiöiden tulevaisuudenodotukset edellyttäisivät.

Osakekurssien romahtaminen tarjoaakin sijoittajalle oivallisen ostotilaisuuden. Etukäteen ei tietenkään voi olla aivan varma, milloin osakkeet ovat edullisia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että todennäköisyys osakkeiden alihinnoitteluun on suuri kun osakemarkkinoiden näkymät ovat synkät. Osakesijoittajan kannattaakin pitää tuntosarvet ulkona ja ryhtyä ostoksille, kun markkinoilla vallitsee poikkeuksellisen suuri pessimismi.

Lue myös: Investori - Pörssisyklin yhdeksän vaihetta

Osinko ja osakekurssi

4. Osakesijoittaminen

Teoreettisesti osakkeen oikea arvo on kaikkien sijoittajille tulevaisuudessa tulevien osinkojen nykyarvo. Käytännössä teorian hyödyntäminen yksittäisen osakkeen arvonmääritykseen on vähintäänkin vaikeaa.

Tulevien osinkojen arviointi sisältää paljon epävarmuutta ja osinkojen nykyarvolaskennassa käytettävä sijoittajien kollektiivinen tuottovaatimuskin on hiukan epämääräinen käsite. Sijoittajan kannattaakin teoriasta oppia se, että pitkällä aikavälillä yhtiön tuloksen kasvu, ja siitä jaettavan osingon kasvu, määräävät yhtiön pörssikurssin kehityksen.

Lisää aiheesta osinko: Klikkaa.

Tutkimusten mukaan nämä osakkeet tuottavat parhaiten

4. Osakesijoittaminen

Pörssiosakkeet voidaan jakaa kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeiden markkinahinta on matala suhteessa yhtiön taseesta laskettuun osakekohtaiseen kirja-arvoon. Kasvuosakkeista taas maksetaan pörssissä paljon suhteessa kirja-arvoon, koska sijoittajat odottavat yhtiön tuloksen kasvavan nopeasti.

Tutkijat Eugene Fama ja Kenneth French ovat selvittäneet 13 keskeisen osakemarkkinan kasvu- ja arvo-osakkeiden tuottoeroja ajalta 1975-95. Tutkimus on julkaistu Journal of Finance -lehdessä joulukuussa 1998*. Tutkimuksessa selvisi, että kahdessatoista maassa kolmestatoista arvo-osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin kuin kasvuosakkeet. Osakkeet jaettiin kasvu- ja arvo-osakkeisiin käyttäen P/B -lukua (osakkeen hinta suhteessa kirja-arvoon). Tuottoero kansainvälisen arvo-osakesalkun (matala P/B) ja kasvuosakesalkun (korkea P/B) välillä oli tutkimuksessa peräti 7.68 prosenttiyksikköä.

Myös käyttäen valintakriteereinä tunnuslukuja P/E (osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen), P/CF (osakkeen hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan) ja osinkotuotto (osakekohtainen osinko suhteessa osakkeen hintaan) saatiin vastaavia tuloksia.

Suomi ei kuulunut Faman ja Frenchin tutkimukseen, mutta Helsingin kauppakorkeakoulun yhteydessä (nyk. Aalto yliopisto) toiminut LTT-Tutkimus Oy on saanut vastaavia tuloksia käyttäen suomalaista aineistoa ajalta 1975-98.

* Eugene, Fama & French, Kenneth. Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance 53 (1998), 1975-99.

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.