Kategoria: "1. Yleistä"

Tavoittele hyvää tuottoa

1. Yleistä

Pitkän ajan kuluessa koronkorko kasvattaa sijoituksia nopeammin kuin ehkä uskoisi. Sijoitus kasvaa korkoa korolle, kun tuotot lisätään pääomaan ja niiden annetaan edelleen kasvaa. Esimerkiksi 10 % tuotolla pääoma kaksinkertaistuu reilussa seitsemässä vuodessa. Seuraavat seitsemän vuotta edelleen kaksinkertaistavat pääoman, eli vajaassa 15 vuodessa pääoma jo nelinkertaistuu.

Sijoitustuotto on varallisuuden kartuttamisessa avainasemassa. Vaatimattomalla tuotolla pääoman kasvattaminen on mahdotonta. Esimerkiksi 2 % tuotolla pääoman kaksinkertaistuminen vie jo 35 vuotta. Käytännössä tilanne on vielä heikompi. Inflaatio (rahan ostovoiman aleneminen) ja verotus syövät pääomaa niin, että sijoituksen reaaliarvo (ostovoima) ei ole 35 vuodessa kasvanut, vaan todellisuudessa laskenut alkuperäisestä!

Arvopaperisijoituksista pörssiosakkeet ovat tarjonneet pitkällä aikavälillä parhaan tuoton. Vaikka osakekurssit aika-ajoin laskevat, ovat ne pitkällä aikavälillä aina nousseet aikaisempien huippujen yli. Osakkeiden ja osakerahastojen tulisikin muodostaa merkittävä osa sijoittajan pitkän aikavälin sijoitusvaroista.

Lue myös: Investori - Ikä ja elämäntilanne kannattaa huomioida sijoitussalkussa

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Hajautus tuo turvaa ja tuottoa

1. Yleistä

Parhaiten nousseissa pörssiosakkeissa varallisuus on kasvanut todella rivakasti. Esimerkiksi vuoden 1992 alussa tehty 10.000 euron sijoitus Nokian osakkeisiin on kasvanut 1.12.2010 mennessä noin 842.300 euroon (lähde: Nokia.fi sijoituslaskuri, osingot uudelleen sijoitettu).

Esimerkki perustuu kuitenkin jälkiviisauteen. Kukapa olisi arvannut pahimman laman keskellä vuonna 1992, että Nokiasta tulee pörssin nousuraketti ja yksi maailman arvokkaimmista brändeistä?

Langaton televiestintä oli 90-luvun alussa vasta lapsenkengissä, ja Nokiakin oli mukana monenlaisessa muussa liiketoiminnassa aina kumppareista televisioihin.

Valitettavasti kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta tulevaisuuden menestyjät selviävät. Paras ja varmin ratkaisu on jakaa osakesijoitukset riittävän monen eri yhtiön kesken. Näin minimoidaan riskit ja kasvatetaan todennäköisyyttä sille, että myös tulevaisuuden huippumenestyjät ovat salkussa mukana.

Osakesijoitusten arvonkehitys on sitä tasaisempaa, mitä paremmin ne hajautettu. Jonkinlaisena miniminä voi pitää sijoittamista 8 - 10 yhtiöön, jotka toimivat eri toimialoilla. Osakerahastot ovat itsessään hajautettuja sijoituksia, ja niiden avulla onkin helppoa ostaa hajautettu osakesalkku. Erikoistuneiden osakerahastojen avulla on myös käytännöllistä hajauttaa sijoituksia useille toimialoille, eri kokoisiin yhtiöihin sekä ulkomaille.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.